POZDRAVLJAMO VAS NA STRANICAMA AGAPE IZDAVAČKE KUĆE!
Danas je 13. jul 2024 - subota      
O nama

Počeci

Imenom Agape je ispočetka bila nazvana serija od 17 "knjižica" džepnog formata obima 12-30 str. umnoženih ciklostilom. To su bila kratka razmatranja o nekoj temi ili nekom svecu. Knjižice su izlazile u izdanju časopisa Testvéri Szolgálat Krisztusban (Bratsko služenje u Kristu) koji je prvenstveno bio namijenjen članovima FSR. I jedno i drugo je uređivao P. Amat Lotspeich OFM u Subotici uz pomoć trećoredaca. Časopis i knjižice su objavljivane s prekidima do 1972. godine.
Od 1976. godine obnavlja se izdavačka djelatnost samostana u Subotici na inicijativu i pod ravnanjem P. Karla Harmatha. Te godine izlazi Incipiamus, prigodno izdanje povodom 750 godišnjice smrti sv. Franje Asiškog. Od božića 1977 počinje ponovno izlazi gore spomenuti časopis ciklostilskom tehnikom u A/4 formatu, ali dobiva novi naslov: Agape, a staro ime čuva samo u podnaslovu. Od listopada 1988 izlazi ofset tehnikom. Od 1979 do 1981 format je 20x21, tehnika: tipotisak. Od 1981 do 1990 format je A4, tehnika: ofset. Budući da od 1977. časopis i izdanja Agape izlaze redovito, bez prekida do dana današnjeg, tu godinu smatramo početkom postojanja ne samo časopisa nego izdavačke kuće Agape, koje od jeseni 1978. godine ima svoje sjedište u Novom Sadu.
Naklada časopisa Agape se kretala ovako: 1977 – 800 primjeraka, 1978 - 1200, 1979 - 4000, krajem osamdesetih godina oko 8000.

Oblikovanje tiskare

Ispočetka se radilo na električnom ciklostilu i sitotiskom. Prvi ofset je kupljen u Subotici 1978. godine Tiskare Agape se kontinuirano opremaju od 1982. godine u Novom Sadu, odnosno od 1991. i u Segedinu.
Agape je između 1982-1991 administrativno spojeno s Kršćanskom sadašnjošću kao njezina, - programski i financijski samostalna - sekcija za madjarska izdanja. Od 1991. u Novom Sadu je registrirano kao d.o.o. u privatnoj svojini, a u Segedinu kao d.o.o. ispočetka u svojini Franjevačkog samostana iz Novog Sada, franjevačkog provincijalata sv. Ivana Kapistranskog iz Budimpešte i franjevačkog provincijalata iz Beča. Na mjesto provincijalata budimpeštanske provincije 1994. dolazi provincijalat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba.

Izdavačka djelatnost

Uz časopis Agape do 1990. godine izlaze i knjige. Te godine izdavačka kuća Agape preuzima izdavanje časopisa Hitelet, koji su pokrenuli svećenici subotičke biskupije početkom 1960-tih godina, a uredjivao ga je Laslo Hužvar, tadašnji svećenik u Novom Sadu, od 1988 do 2007 biskup zrenjaninski. “Novi Hitelet” zadržava ime, a preuzima oblik i koncepciju dotadašnjeg časopisa Agape. Naklada se kreće oko 7-8000 primjeraka mjesečno.
Agape uz časopis Hitelet i nadalje izdaje knjige (raspoređene u preko 20 nizova – od velikih biblijskih komentara i teoloških stručnih djela, preko monografskih izdanja i prvog kritičnog izdanja franjevačkih izvora na madjarskom, do edicija za široku publiku), kalendare, razglednice sličice i sl., te pruža kompletne tiskarske usluge drugim licima.
Godišnje – u zadnjem petogodištu – izlazi 42 - 66 naslova knjiga ne računajući časopis, razglednice, i sl. Ukupna naklada tih knjiga se kreće od 120.000 do 182.000 primjeraka. Danas izdanja se plasiraju na cijelom madjarskom jezicnom području (Mađarska, Srbija, Rumunjska, Slovačka i Zakarpatje). Računa se da je trenutno najveća katolička izdavačka kuća na madjarskom jezičnom područlju.
Član je više međunarodnih organizacija kao što su UCIP i ELCE. Osnivač je Udruženja madjarskih katoličkih izdavača i knjižara (2000), član-suosnivač EFRA (Medjunarodno udruženje franjevačkih izdavača).


   
Mađarska:

Agapé franjevačka izdavačka kuća i štamparija

6791 Szeged, Széksósi út 16.
Telefon: +36 (62) 444 002
Fax: +36 (62) 442 592
office@agape.hu, agape123@invitel.hu

Srbija:

Agapé izdavačka kuća

21000 Novi Sad, Cara Dušana 4.
Telefon: +381 (21) 469 474
Fax: +381 (21) 469 382
agape@eunet.rs
   
Papagájketrec Papagájketrec
Vallási szépirodalom
Cena: 126 HUF
 
    Dodaj u korpu
Első húsvéti könyvecském Első húsvéti könyvecském
Christina Goodings
Cena: 1200 HUF
Cena: 400 RSD
    Dodaj u korpu